SỨC MẠNH

CLB Doanh Nhân Thanh Hóa là tập hợp các doanh nghiệp Thanh Hóa đã và đang hoạt động tại tỉnh Đồng Nai. Nơi giao lưu và gặp gỡ giữa các doanh nghiệp vì mục đích cùng nhau phát triển.Read more

LIÊN KẾT

Cơ hội tìm kiếm đối tác kinh doanh, đầu tư một cách dễ dàng, tạo nên sức mạnh cho toàn thể các doanh nghiệp tham gia thành một tập thể lớn mạnh và thu hút sự đầu tư từ các tập đoàn tài chính khác một cách có tổ chức.Read more

HỖ TRỢ

Các doanh nghiệp được sự tư vấn, giúp đỡ, thảo luận phát triển các vấn đề định hướng và phát triển doanh nghiệp, những thủ tục liên quan đến tài chính, pháp luật của những chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực.Read more

 
65Số lượng thành viên
9720Lợi tức hàng tháng
5740Việc làm tạo ra
3890Tốc độ tăng trưởng

DOANH NHÂN THANH HÓA - HỘI LIÊN HIỆP DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI

 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNGCÔNG TY THÀNH VIÊN